• Banner podstrona

Analiza kwasów nukleinowych

Nowoczesne i wydajne techniki związane z analizą kwasów nukleinowych pozwalają na wdrożenie najlepszych rozwiązań genomicznych i gentycznych do nauk biomedycznych, medycyny molekularnej, nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej i innych potencjalnych zastosowań diagnostycznych i klinicznych. Największą zaletą tego typu badań są bardzo szybkie i dokładne pomiary zmian na poziomie genomu. Techniki te mogą być zastosowane w systemach do analiz odpowiedzi komórkowej lub tkankowej na czynniki stymulujące.

Bardzo ważna w przypadku analiz kwasów nukleinowych jest skuteczna izolacja odpowiedniej jakości materiału genetycznego przeznaczonego do dalszych badań. Kolejnym wysoce istotnym krokiem jest umiejętne namnożenie wyizolowanego materiału (PCR) tak aby zachować sekwencje wyjściowego kwasu nukleinowego, nie generując tym samym błędów podczas dalszych analiz takich jak genotypowanie czy profilowanie mutacji. Przy zachowaniu odpowiedniej jakości DNA lub RNA można wykonać tak zaawansowane badania jak pomiar ekspresji genów, hybrydyzację in situ czy analizę metylacji.